Thông tin liên hệ - Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA

Thông tin liên hệ

Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA

 

HỆ THỐNG SIÊU THỊ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN STDA

 

Tại Hà Nội: Ông Nguyễn Thọ Tuyển

Tổng Giám đốc Hệ thống siêu thị dự án Bất động sản STDA

Email: tuyennt@stda.vn 

 

Tại TP. Hồ Chí Minh: Ông Trần Minh Long

Phó Tổng Giám đốc Hệ Thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA

Email: longtm@stda.vn 

 

Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA
Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | CSKH: 1900 6088