Tin tổng hợp - Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA

Tin tổng hợp
2 tháng đầu năm, thu hút 3,34 tỷ USD vốn FDI

2 tháng đầu năm, thu hút 3,34 tỷ USD vốn FDI

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với...

CÁC TIN KHÁC

Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA
Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | CSKH: 1900 6088