Video - Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA

VIDEO

Lễ ký kết hợp tác chiếc lược dự án Ecolife

Mô tả: Ngày 14/10/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Thủ Đô (ThuDo JSC) và Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA (STDA) đã ký kết “Hợp tác chiến lược phân phối dự án Ecolife Capitol”. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu việc STDA chính thức trở thành đơn vị phân phối độc quyền dự án Ecolife Capitol và cũng sẽ là đối tác chiến lược của ThuDo JSC trong quá trình triển khai các dự án khác trong tương lai.

Nhúng link

Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA
Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | CSKH: 1900 6088